Hondenbelasting is belasting die betaald moet worden voor het bezitten van een hond. De hondenbelasting verschilt per gemeente en kan ook verschillen voor iedere hond die u in uw bezit heeft. De belasting voor honden is in veel gemeentes van toepassing, maar niet in elke gemeente moet hondenbelasting betaald worden. Elke gemeente heeft zijn eigen regels met betrekking tot deze belasting, informeer dus goed welke regels in uw gemeente gelden. Voor andere huisdieren hoeft u geen belasting te betalen omdat de Gemeentewet in art. 226 lid 1 alleen een belasting op honden noemt. Lees alles over de redenen voor hondenbelasting bij “Waarom hondenbelasting?“. Gemeenten mogen niet zonder wettelijke grondslag belasting heffen; dus tenzij er een aanpassing in de wet komt zullen andere dieren voorlopig nog niet op dezelfde manier belast worden.

Hondenbelasting kan door een gemeente geheven worden op basis van artikel 226 van de Gemeentewet. Hier staat in:

  1. Ter zake van het houden van een hond kan van de houder een hondenbelasting worden geheven.
  2. De belasting wordt geheven naar het aantal honden dat wordt gehouden.
  3. Voor de toepassing van het eerste lid wordt het houden van een hond door een lid van een huishouden aangemerkt als het houden van een hond door een door in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, bedoelde gemeenteambtenaar aan te wijzen lid van dat huishouden.

De hondenbelasting is geen belasting waar een bestemming voor vast staat. Dit betekent dus dat de gemeente zelf kan bepalen wat het met de inkomsten van de hondenbelasting doet. In 2013 was er door het Gerechtshof bepaald dat het heffen van hondenbelasting wel een tegenprestatie vereist. Volgens die uitspraak moeten de tarieven gelijk zijn aan de kosten die een gemeente heeft voor hondenbezit, maar deze uitspraak is vernietigd door de Hoge Raad. De hondenbelasting blijft dus nog steeds iets wat de gemeente zelf kan bepalen. De belasting is bedoeld om te zorgen dat er niet te veel honden in de gemeente komen, vandaar dat u vaak meer betaalt voor de tweede en iedere volgende hond.

Wanneer een hond nauwelijks tot niet buiten komt zult u ook hondenbelasting moeten betalen, ook maakt het niet uit wat voor ras en hoe groot de hond is. De gemeente is niet verplicht de hondenbelasting te heffen en kan zelf het tarief bepalen, vandaar dat de tarieven per gemeente heel erg kunnen verschillen. In meer dan 130 gemeentes is de hondenbelasting inmiddels afgeschaft. Lees hier meer over waarom u hondenbelasting moet betalen.

Naast het betalen van hondenbelasting kan een gemeente nog meer eisen stellen aan hondenbezitters. Zo kan het verplicht zijn de hond aan de lijn te houden en om de hondenpoep op te ruimen. Ook deze verplichtingen verschillen per gemeente en kunnen ook per gebied verschillen. Zo kan er vrijstelling zijn buiten de bebouwde kom, of in losloop-gebieden. Daarnaast kan er ook weer wel een opruimplicht bestaan in losloop-gebieden, zoals op een strand of in een natuurgebied. Al deze plichten verschillen per gemeente en worden gecontroleerd, wie zich hier niet aan houdt kan een boete krijgen.

Hoe weet de gemeente dat u een hond heeft? U bent verplicht dit zelf aan te geven bij de gemeente. Indien u dit niet doet en dit wordt opgemerkt, kunt u een flinke boete krijgen. U meldt een hond aan:

  1. Als u een hond hebt aangeschaft
  2. U verhuist bent naar een andere gemeente. Dan dient u deze weer bij die gemeente opnieuw aan te melden en bij de ander af te melden.

Boetes voor het niet aanmelden of te laat betalen van de belasting zijn ook per gemeente verschillend. Het actief ontduiken van belasting door de hond niet aan te melden of te zeggen dat deze is weggedaan of overleden kan leiden tot boetes van wel twee keer het jaartarief, bovenop de verschuldigde belasting.

Als de hond is overleden of is weggedaan, moet u deze hond zelf ook weer afmelden bij de gemeente. U ontvangt dan de eerstvolgende maand een herberekening en eventuele vermindering van de aanslag gemeentebelastingen