Goed nieuws voor de hondenbezitters in Amsterdam: vanaf januari 2016 hoeven hondenbezitters geen hondenbelasting meer te betalen, het wordt namelijk afgeschaft.

Hondenbezitters in Amsterdam betalen jaarlijks per hond ruim honderd euro belasting aan de gemeente. In totaal wordt er jaarlijks 1,7 miljoen euro verdient aan de hondenbelasting. Tien procent van dat geld ging op aan administratiekosten, terwijl dertig procent werd besteed aan ‘hondenbeleid’, zoals het aanleggen van uitlaatveldjes. De rest van de inkomsten kwam terecht in de algemene pot van de gemeente. Anders dan bij de afvalstoffenheffing, bestond er geen kwijtschelding van de hondenbelasting voor hondenbezitters met een minimuminkomen.

Hondenbezitters zullen blij zijn met de afschaffing, want zij betalen per hond ruim 100 euro belasting aan de gemeente. Van dat geld ging tien procent naar administratiekosten en ruim dertig procent werd besteed aan hondenbeleid, dus bijvoorbeeld het aanleggen van uitlaatveldjes. De rest van de opbrengst belandde in de ‘algemene pot’ van de gemeente.

De SP is blij met de maatregel . “Dit is een goede maatregel waarvan heel veel Amsterdammers direct het effect zullen merken”, aldus raadslid Daniël Peters. “Tien jaar geleden hebben wij hier voor het eerst om gevraagd, en telkens bleek er geen meerderheid voor onze plannen. Heel mooi om te zien hoe we hier nu vanuit het stadsbestuur het verschil in kunnen maken.”

Andere gemeentes heffen wel nog steeds deze belasting, bekijk hier een overzicht van de tarieven voor 2018.