Wanneer u één of meerdere honden heeft in Apeldoorn dient u hondenbelasting te betalen.

De hoogte van de kosten is afhankelijk van het aantal honden dat u heeft. Ook als uw hond weinig tot niet buiten komt en ongeacht de grootte van de hond dient u hondenbelasting te betalen.

Aanmelden
Wanneer u in bezit bent van een hond dient u dit te laten registreren bij de gemeente. Dit kan op de volgende manieren:

 • Online
  Aanmelden op de website van de gemeente Apeldoorn
 • Telefonisch
  U kunt telefonisch bellen naar 14 055

Kosten 2018
De kosten voor hondenbelasting van de gemeente Apeldoorn bedragen:

 • Eerste hond                  € 71,50
 • Tweede hond en meer € 100,75
 • Kenneltarief                  € 474,50

Voor welke honden geen hondenbelasting?
Wanneer u een van de volgende honden heeft hoeft u geen hondenbelasting te betalen:

 • Een blindengeleidehond
 • Een sociale of gehandicaptehulp hond, opgeleid door de Stichting Hulphond Nederland
 • Een hond die verblijft in een asiel
 • Een puppy jonger dan 3 maanden die bij de moeder gehouden wordt en uitsluitend bedoeld is om te verkopen

U kunt vrijstelling krijgen en hoeft uw hond níet aan te melden als de hond:

 • In een hondenasiel verblijft
 • Uitsluitend bedoeld is om te verkopen, jonger is dan 3 maanden en nog samen is met de moederhond.

Na overlijden
Als u uw hond na overlijden afmeldt voor de belasting, dan ontvangt u binnen 1 maand een herberekening/vermindering van de aanslag gemeentebelastingen. Als u de aanslag nog niet helemaal had betaald, verrekenen zij het bedrag van de vermindering met het openstaande bedrag. Wanneer u alles had betaald, storten zij het bedrag van de vermindering terug.