In de gemeente Arnhem betaalt u geen hondenbelasting!

De gemeente Arnhem heft geen hondenbelasting. De hondenbelasting verschilt per gemeente en dit verschil kan vrij groot zijn. Ook verschilt in een heleboel gemeentes de hoogte van de belasting als u meer dan één hond heeft. In maar liefst 128 van de 394 gemeentes betaalt u sinds 2015 geen hondenbelasting meer, Arnhem is dus één van deze gemeentes.

De hondenbelasting is één van de oudste belastingen die een gemeente mag heffen. Van oudsher wordt de belasting geheven voor de inkomsten en om ervoor te zorgen dat er niet te veel honden in de gemeente komen. Daarom betaalt u voor de tweede en volgende hond meer dan voor de eerste hond. Formeel hoeft tegenover de betaling geen prestatie van de gemeente te staan. Toch worden alle kosten voor het hondenbeleid en de uitvoering daarvan tegenwoordig uit de hondenbelasting betaald.

Al sinds de middeleeuwen wordt hondenbelasting geheven. Het werd ingevoerd om de overlast van met name van zwerfhonden te beperken en om de verspreiding van hondsdolheid tegen te gaan. Daarnaast zag de overheid er in de tijd dat de hondenkar als transportmiddel werd gebruikt, een middel in om transportbelasting te kunnen heffen. Tegenwoordig, begin 21e eeuw, wordt er dikwijls van uitgegaan dat de heffing van hondenbelasting is gerechtvaardigd teneinde de overlast van hondenpoep terug te dringen, vanuit het beginsel “de vervuiler betaalt”.

Ieder huishouden waar een hond is moet hondenbelasting betalen. De belasting staat op het combi-aanslagbiljet en staat dus op naam van degene die ook de andere belastingen betaalt.