Wanneer u één of meerdere honden heeft in Breda dient u hondenbelasting te betalen.

De hoogte van de kosten is afhankelijk van het aantal honden dat u heeft. Ook als uw hond weinig tot niet buiten komt en ongeacht de grootte van de hond dient u hondenbelasting te betalen. Wie binnen de gemeente houder is van één of meer honden, betaalt hondenbelasting. Dat geldt ook voor honden die in het buitengebied verblijven, honden die niet op gemeentegrond komen en voor honden die in een kennel gehouden worden.

Aanmelden
Wanneer u in bezit bent van een hond dient u dit te laten registreren bij de gemeente. Dit kan op de volgende manier:

Kosten 2018
De kosten voor hondenbelasting van de gemeente Breda bedragen:

  • Eerste hond                  € 102,50
  • Tweede hond en meer € 172,50
  • Kenneltarief                  € 692,40

Voor welke honden geen hondenbelasting?
Kwijtschelding aanvragen van de aanslag hondenbelasting is niet mogelijk in de gemeenten Etten-Leur, Roosendaal, Woensdrecht en Zundert.
Kwijtschelding aanvragen van de aanslag hondenbelasting voor alleen de 1e hond is mogelijk in de gemeenten Breda, Dongen en Oosterhout
Kwijtschelding aanvragen van de aanslag hondenbelasting is volledig mogelijk in de gemeente Bergen op Zoom
Hondenbelasting geldt alleen voor de gemeenten Bergen op Zoom, Breda, Dongen,
Etten-Leur, Oosterhout, Roosendaal, Woensdrecht en Zundert.

Na overlijden
Als u uw hond na overlijden afmeldt voor de belasting, dan ontvangt u de eerstvolgende maand een herberekening/vermindering van de aanslag gemeentebelastingen. Als u de aanslag nog niet helemaal had betaald, verrekenen zij het bedrag van de vermindering met het openstaande bedrag. Wanneer u alles had betaald, storten zij het bedrag van de vermindering terug.