In de gemeente Vlaardingen betaalt u hondenbelasting voor elke hond die u heeft.

Ook wanneer u een puppy, waakhond of andere hond heeft die bijna tot niet op straat komen. Wanneer u geen hondenbelasting betaald kunt u een flinke boete krijgen.

Aanmelden
Uw hond laten registreren bij de gemeente kan op twee manieren, namelijk:

 • Digitaal
  U dient naar de website van de gemeente Vlaardingen te gaan. Hier kunt u rechts bij het groene blok van ‘Mijn Loket’ inloggen. U kunt inloggen met uw DigiD. Wanneer u dit gedaan heeft ontvangt u via de post een aanslagbiljet Gemeentelijke heffingen waarop de aanslag van de Hondenbelasting te vinden is. Indien u pas in de loop van het jaar een hond neemt hoeft u maar één gedeelte van het tarief te betalen.
 • Schriftelijk
  U kunt ook uw hond schriftelijk registeren bij de belastingen. In deze brief vermeld u het volgende:
  – Uw naam en voorletter(s)
  – Geboortedatum
  – Burgerservicenummer
  – Postcode + woonplaats
  – Telefoonnummer
  – Aantal honden dat u laat registeren
  – De ingangsdatum van de aanmelding
  – De naam van de hond of namen van de honden

Kosten 2018
De kosten voor de Hondenbelasting in Vlaardingen:

 • Eerste hond                                           € 73,40
 • Tweede en elke volgende hond             € 146,80

Voor welke honden geen hondenbelasting?
De gemeente Vlaardingen verstrekt geen duidelijke informatie over voor welke honden geen hondenbelasting betaald dient te worden. Toch kan uitgegaan worden dat voor de volgende geen belasting betaald hoeft te worden, aangezien dit algemeen per gemeente wel het geval is:

 • Een politiehond
 • Een hond in het asiel
 • Een puppy die jonger is dan drie maanden en nog bij zijn moeder is
 • Een blindengeleidehond of gehandicaptenhulp hond of een ander professioneel opgeleide hond met certificaat/diploma.

Opzeggen
Wanneer uw hond is overleden, een ander baasje heeft gekregen of u verhuist bent dient u de hond af te melden Dit doet u d.m.v. het digitale formulier ‘Aanvraag teruggave hondenbelasting’, is te vinden op de website van de gemeente Vlaardingen. U dient een bewijs mee te sturen dat u geen hond meer had (een bepaald gedeelte van het jaar). Dit bewijs kan een verklaring zijn van een dierenarts, dierencrematorium of dierenbegraafplaats. Indien de hond een nieuw baasje heeft zijn dit de contactgegevens van de nieuwe eigenaar.

Het schriftelijk afmelden kan ook via de belastingen, maar stuur dan wel een bewijs mee.