Hondenbelasting

alles over hondenbelasting in uw gemeente
Facebook HondenBelasting.net

Op deze manier hoef je geen hondenbelasting te betalen!

WAAL – ‘Hondenbelasting is één van de meest onrechtvaardige belastingen die er zijn,’ vindt Dirkjan Bos uit Waal. En dus verzon hij een truc die na twee jaar procederen nu is goedgekeurd door de Hoge Raad.

In 2014 verkocht hij zijn hond Fine aan zijn eenmanszaak om zo de 71 euro aan hondenbelasting als kostenpost op te kunnen voeren. In zijn geval wel logisch, want hij fokt met zijn hond pups waarover hij, bij verkoop, keurig BTW over de winst betaalt.

Maar de gemeente was het daar niet mee eens omdat volgens hen het houden van honden alleen is voorbehouden aan natuurlijke personen. Na twee jaar procederen heeft de Hoge Raad Bos nu gelijk gegeven. Hij mag de hond op zijn BV zetten en de hondenbelasting opvoeren als kostenpost.

Volgens belastingdeskundigen opent dit de deur voor meerdere hondenbaasjes: door je hond op je BV te zetten kun je dus de hondenbelasting makkelijk omzeilen.

Bron: http://trendingvandaag.eenvandaag.nl/items/67503/zo_makkelijk_omzeil_je_hondenbelasting_

Hondenbelasting Steenbergen 2017 verhoogd

STEENBERGEN – Eind 2008 heeft de raad het hondenbeleid vastgesteld. Er zijn extra afvalbakken geplaatst, waar eigenaren van een hond de hondenpoep in kunnen weggooien. Ook hebben hondenbezitters zakjes gekregen. Een BOA controleert op de naleving van de afgesproken regels. In de begroting 2017 is structureel € 2.500,- opgenomen voor hondenpoepzakjes.

Bij het bepalen van het tarief voor hondenbelasting is een inflatiecorrectie van 1% toegepast. Hierdoor is het tarief met € 1,- gestegen. Het tarief voor de eerste hond is verhoogd van € 73,- naar € 74,-. Voor elke volgende hond wordt het tarief met € 5,- verhoogd. Het tarief voor een kennel bedraagt € 150,-.

Het gemiddelde tarief voor de hondenbelasting in Nederland lag in 2016 op € 56,-.

Bij de begroting 2017 is uitgegaan van 2.632 honden (2016 2.512 honden). Daarnaast zijn er nog 25 kennels. Voor 2017 wordt een opbrengst verwacht van € 200.500,- (2016 € 186.800,-).

Bron: https://programmabegroting.gemeente-steenbergen.nl/paragrafen/paragraaf-lokale-heffingen/ontwikkelingen-van-de-lokale-lasten-overhead/hondenbelasting.

Hondenbelasting Woensdrecht gaat in 2017 naar beneden

DIEMEN – Hondenbezitters krijgen vanaf 2017 iets meer lucht. De gemeenteraad wil dat vanaf volgend jaar het tarief voor de hondenbelasting met tien procent verlaagd wordt.

Hondenbezitters betalen nu zestig euro hondenbelasting voor hun viervoeter. Bij iedere volgende hond is dat zelfs honderd euro. Samen zijn de ruim 2200 Woensdrechtse honden goed voor een jaarlijkse inkomstenbron van zo’n 175.000 euro.

Voor de VVD is dat te gortig. De partij diende daarom een motie in om de tarieven de komende drie jaar steeds met tien procent te verlagen, zodat hondenbezitters samen uiteindelijk een bedrag van rond de 100.000 euro zullen moeten ophoesten.

De gemeenteraad stemde ermee in om in ieder geval in 2017 de tarieven al met tien procent te verlagen naar 54 euro voor de eerste hond en 90 euro voor iedere volgende hond.

[adsense_ad]

Motie
Het college heeft met het aannemen van de motie de opdracht heeft gekregen om bij de behandeling van de begroting voor 2017 komend najaar met een concreet voorstel te komen om de belasting ook daadwerkelijk te verlagen.

De raad vraagt het college daarnaast om extra aandacht te besteden aan het tegengaan van overlast door hondenpoep, een van de grootste ergernissen onder de bevolking.

BOA
Volgens Manus Bolders (VVD) moet het mogelijk zijn om de buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) ook met de verlaging van de tarieven vaker in te zetten om hondenpoepoverlast tegen te gaan.

Ook wethouder Martin Groffen denkt dat het resterende budget van de hondenbelasting die ruimte nog toelaat. Hij juicht de tariefverlaging ook toe. “Wat ons betreft is dit een gunstige ontwikkeling voor het afbouwen van de lasten voor onze inwoners.”

Bron: Weekblad De Bode


10producten.nl