De hondenbelasting is in de middeleeuwen ingevoerd om het aantal honden per gemeente in controle te houden. Ook was het een middel om de verspreiding van hondsdolheid te beperken. Door de hondenbelasting te laten betalen werd het aantal zwerfhonden beperkt, vandaar dat de wet heel duidelijk alleen honden noemt. Nog steeds kan de belasting helpen om het hondenbezit in een gemeente te beperken, vandaar dat de kosten bij meerdere honden vaak hoger zijn. De wet benoemt geen tarief of plicht voor de gemeente, dus het tarief dat u moet betalen kan heel erg verschillen per gemeente.

Hondenpoep, ergernis nummer één

In veel gemeentes blijkt hondenpoep een grote ergernis te veroorzaken onder de bewoners. Het is zelfs ergernis nummer één. Ook het urine van de honden kan voor overlast zorgen, aangezien dit jaarlijks veel lantaarnpalen aantast. Gemeentes zijn vrij om wel of geen hondenbelasting te heffen. De hondenbelasting, ook wel “blaftax” of “blaftaks” genoemd, kan gebruikt worden tegen deze vervuiling. De inkomsten van de hondenbelasting zorgt ervoor dat een gemeente iets kan ondernemen tegen de vervuiling die door honden wordt veroorzaakt. Elke gemeente heeft zijn eigen doeleinden hiervoor. Zo kan een gemeente ook voor meer algemene middelen de opbrengst gebruiken. De hondenbelasting heeft namelijk volgens de wet geen vaste bestemming, dus de gemeente is niet verplicht de inkomsten te gebruiken tegen de overlast. In 2012 heeft de hondenbelasting in heel Nederland 61 miljoen euro opgeleverd.

Waarom is er geen kattenbelasting?

Dit heeft ook te maken met de oorsprong van de hondenbelasting, die ingevoerd is in de tijd dat hondsdolheid nog een veelvoorkomende ziekte was. Honden werden in die tijd ook voor transport gebruikt, waardoor het verspreiden van rabiës een echt gevaar was. Deze belasting is vastgelegd in artikel 226 van de Gemeentewet. In dit wet-artikel wordt alleen de hond genoemd waardoor gemeenten geen belasting op een ander dier mogen heffen. Daarnaast zijn er speciaal voor honden in heel veel gemeentes uitlaatplekken, speelweide’s, en extra vuilnisbakken voor de hondenpoepzakjes.